Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Bonobo filter_web.jpg

Lomako Bonobo Project (Congo)

Bedreigde diersoort: 
de bonobo

Met hart en ziel zet AZF zich in om het leven van bonobo’s te verbeteren. Ook de wetenschappers werken hieraan mee. De bonobo-experts van het Antwerp ZOO Centre for Research and Conservation (ACRC), het wetenschappelijk onderzoekscentrum van moederbedrijf KMDA, bewijzen dat. Zij bestuderen de soort al sinds de jaren 90. Het allereerste conservatieproject in Congo is toen ontstaan. Het vormt een stevige basis waarop AZF vandaag verder bouwt. Zo genieten ook toekomstige generaties van deze prachtige mensapen en hun kostbare habitat.

Waarom de bonobo?

Wist u dat de mens 98 procent van zijn DNA deelt met de bonobo? Dat het lot van deze intelligente primaat AZF en hopelijk ook u zo nauw aan het hart ligt, is dan ook geen complete verrassing. 

Helaas ziet de situatie er vandaag niet rooskleurig uit: ontbossing en de handel in woudvlees bedreigen het voortbestaan van deze inspirerende dieren en hun habitat.

Van isolement naar vernieuwing 

 1. HOTSPOT: 
  Het beschermde Lomako-Yokokala natuurreservaat van bijna 4.000 km² is de thuishaven van de bonobo. Zeker meer dan 1.000 van deze mensapen leven er samen met bosolifanten, bongo’s, luipaarden en nog veel meer.
   
 2. LIVING LANDSCAPE: 
  Het natuurreservaat Lomako-Yokokala maakt deel uit van het landschap Marina-Lopori-Wamba dat zich midden in het stroomgebied van de Congorivier bevindt. Extreme armoede kenmerkt dit landschap in de provincies Tshuapa en Mongala. Door een gebrek aan degelijke infrastructuur geraken goederen namelijk niet tot in de nabijgelegen stad Boende en dus ook niet bij de verder gelegen markten. 

3. LAND USE: 
Samen met de lokale bevolking kijkt AZF welke niet-invasieve (handels)activiteiten in harmonie met de bonobo’s en hun woud mogelijk zijn. Zo wil AZF:

 • boslandbouw voor koffie, cacao en rubber creëren
 • particulier ondernemerschap stimuleren met niet-invasieve activiteiten zoals de vangst en verkoop van rupsen, honing of vis
 • kleinschalig bonobotoerisme mogelijk maken

4. VOETEN IN DE MODDER: 
Vanuit Kamp Iyema volgt het team van AZF de bonobopopulatie in het gebied op de voet. Ze brengen de bonobofamilies in kaart en observeren hen om onderlinge verbanden en nieuwkomers te herkennen. 

Een tracker van AZF observeert de bonobo's.

De tien bonobogidsen van AZF maken onder leiding van één coördinator de omgeving en de dieren klaar voor wetenschappelijk onderzoek. Ze volgen de families en tracken de richting waarin zij zich verplaatsen om hen later terug te vinden. Bovendien financiert AZF ook de parkwachters, die waken over de veiligheid van de omgeving. Zij beschermen de dieren en de onderzoekers tegen stropers, illegale boskappers en -exploitanten.

De bonobo’s beschermen gaat hand in hand met een duurzame economie creëren.

— Jef Dupain

5. COHABITATIE: 
De nieuwe invulling van de gebieden laat de lokale bevolking toe om aan landbouw te doen zonder het leefgebied van de bonobo’s te belasten. Deze nieuwe economische activiteit draagt zo bij tot het voortbestaan van de soort.

6. FUTUREPROOF: 
AZF werkt met de lokale bevolking en overheden samen op een respectvolle manier en leidt teams op. Samen maken ze het gebied klaar voor een duurzame toekomst. Op lange termijn wil AZF de omliggende gemeenschappen intensiever betrekken bij de opmaak van beheersplannen. Door in te zetten op de rol van vrouwen in de lokale economie ontwikkelt en ondersteunt AZF lokale, economische initiatieven. Tot slot creëert AZF een groene corridor tussen het natuurreservaat van Lomako en de stad Boende. Zo ontstaat er op deze as opnieuw een levend economisch landschap. Wat AZF vandaag doet, bepaalt hoe morgen eruitziet. 

De Zegge (Geel, België)

Natuurreservaat De Zegge is een kwetsbaar paradijs voor zeldzame fauna en flora en één van de schaarse plekken in België waar nog een unieke moerashabitat met belangrijk laagveen voorkomt. Een veen houdt koolstof vast en vormt zo een baken in de strijd tegen klimaatopwarming. De Zegge staat echter enorm onder druk, want de waterhuishouding wordt bedreigd. Ook in eigen land werkt AZF graag aan een harmonieuze toekomst voor mens, dier en natuur. 

Meer over dit project

‘Back to Buta’ Okapi (Congo)

Ons verhaal start al in 1919. Toen kwam de allereerste okapi in ZOO Antwerpen aan. Het dier heette ‘Buta’, net zoals de hoofdstad van de provincie Bas-Uele waar de okapi in de natuur voorkomt. Daarom zijn deze locatie én deze diersoort de Antwerp Zoo Foundation zo dierbaar en zet AZF alles in het werk om deze elegante en mysterieuze diersoort een veilige, permanente thuis te geven.

Meer over dit project