Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Projecten

De unieke sterkte van AZF? Haar multi-inzetbare en wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Met één plan van zes stappen werkt AZF aan de duurzame, harmonieuze toekomst van drie lokale zowel als internationale projecten.

Wij isoleren de bedreigde dieren niet, maar verbinden ze net met mens en natuur.

— Jef Dupain
 1. HOTSPOTS bepalen
  AZF brengt de kerngebieden in kaart waarin de bedreigde diersoort leeft. Die beschermt ze of wil ze beschermd zien. AZF wil deze locaties zo zuiver en intact mogelijk houden, zodat biodiversiteit er ongeremd en ongebreideld ontwikkelt en overleeft. Zo krijgt de hotspot de kans om uit te groeien tot een ‘paradijs’.
   
 2. LIVING LANDSCAPE tekenen
  AZF legt de perimeter rond de kerngebieden of hotspots vast. Daarin zet ze samen met lokale overheden en bevolking economische projecten op poten om deze beter bestand te maken voor de toekomst.
   
 3. LAND USE onderzoeken: 
  Schouder aan schouder met de lokale gemeenschap gaat AZF op onderzoek. Welke gronden zijn er binnen de perimeter rond de hotspots? Waarvoor worden ze nu gebruikt? Wat zijn de economische toekomstmogelijkheden? AZF helpt deze grondgebruiken formeel te laten erkennen en de ruimtelijke ordening vast te leggen.
   
 4. VOETEN IN DE MODDER: 
  AZF, de lokale overheden en de lokale bevolking spannen zich gezamenlijk in zodat mens en dier in harmonie leven in het levende landschap. AZF maakt het immers interessant voor alle partijen om samen te wonen en te werken in deze gebieden. Dat doet ze door economische activiteiten te ontwikkelen in de periferie. Daardoor zijn de hotspots geen noodzakelijke bron van voedsel of inkomsten meer en worden deze gebieden met rust gelaten. Zo kunnen de beschermde dieren zorgeloos verder leven.  
   
 5. COHABITATIE creëren: 
  AZF, de lokale overheden en de lokale bevolking spannen zich gezamenlijk in zodat mens en dier in harmonie leven in het levende landschap. AZF maakt het immers interessant voor alle partijen om samen te wonen en te werken in deze gebieden. Dat doet ze door economische activiteiten te ontwikkelen in de periferie. Daardoor zijn de hotspots geen noodzakelijke bron van voedsel of inkomsten meer en worden deze gebieden met rust gelaten. Zo kunnen de beschermde dieren zorgeloos verder leven. 
   
 6. FUTUREPROOF maken:  
  AZF deelt haar kennis en tools met de lokale spelers en teams. Wanneer het conservatieproject rijp is en voldoende ingebed is om zelfstandig verder te evolueren, kunnen zij het op eigen houtje verderzetten.